Torget i Dalsbruk 1928

Text Hans Ginlund

Foto 1928 okänd fotograf                                                           Foto 2014 Peter Eriksson

Till vänster på bilden apoteket och Qwarfordts butik. I bakgrunden Käringlängtan och Kvarnbyggnaden, även kallad Råttfällan.

Käringlängtan har fått sitt namn av att huset till skillnad från andra kaserner är i ett plan, med egen trappa till varje lokal, vilket gjorde att kvinnorna gärna önskade att kunna flytta in i husen.

Kvarnbyggnaden har fått sitt namn efter den kvarn som tidigare stod på kullen. Namnet Råttfällan har husen fått av att ifall det börjar brinna i huset så blockerar mitt emot varande dörrar framfarten, man blir så att säga i en råttfälla.
Det nya fotografiet är också taget från Hotellberget.

Publicerad i Annonsbladet 2.7.2015

Taalintehtaan tori 1928

Vasemalla apteekki ja Qwarfordtin kauppa. Taustalla Käringlängtan ja Kvarnbyggnaden, jota myös kutsutaan Råttfällaniksi. Käringlängtan on saanut nimensä siitä, että talo, muista kasarmeista poiketen, on yksitasoinen ja joka asuntoon on oma sisäänkäyntinsä. Naiset haaveilivat tähän rakennukseen pääsystä.
Kvarnbyggningen on saanut nimensä ennen paikalla olleen myllyn mukaan. Rotanloukuksi talo kutsuttiin siksi, että asuntojen ovet samaan aikaan avattaessa sulkevat ulospääsyn. Tulipalon sattuessa ihmiset ikäänkuin jäisivät rotanloukkuun.
Uusikin kuva on otettu Hotellivuorelta.

Julkaistu Ilmoituslehdessä 2.7.2015