Kommunalcentrum i Kimito 

Text: Nils-Henrik Nykänen.    Källa: Kimitoöns kommuns arkiv
Foto, längst till vänster: okänd fotograf.  Två andra foton: Ingmar Hagman.

Fotografiet längst till vänster är Engelsby Nedergård på 1890-talet. Nedergård var ett frälsehemman som ägdes av löjtnanten G. Silfverswan. År 1871 sålde han gården åt Otto och Wendla Ekman. Otto var född 1836 i Kuhmois och Wendla i Bjärnå år 1837.

Förutom jordbruk med kreatur sysslade man med garveri och framställde också meijeriprodukter. Otto nämns ibland som garvare och handelsman. Men Otto dog redan 1876. Med Wendla i rodret och med hjälp av drängar och tre barn klarade hon skötseln av gården i 27 år.

Med barnens medgivande sålde hon gården år 1903 åt handelsman Gustav Daniel Hagman. Wendla höll undan en ko och ett svin samt det nybyggda huset vid ån. Idag är parcellen en del av Kone Wuorios område.

Hagman var bonde i två år. Han sålde Nedergård år 1905 åt Kimito kommun. Kommunen renoverade karaktärshuset till läkarmottagning och bostad åt kommunalläkaren.

Fotografiet i mitten. Kommunen köpte år 1922 grannfastigheterna Uppgård och Klockars av Hilma Schalien, änka efter kronolänsman Ernst Schalien. Alla kommunens fastigheter i Engelsby sammanslogs år 1926 till Vårdbacka hemman. Den gamla läkarmottagningen/bostadshuset revs år 1952 för att ge plats åt tre punkthus.

På fotografiet längst till höger finns det nya Kommunalcentrum dit de kommunala funktionerna flyttades år 1953.

Publicerad i Annonsbladet.


Kemiön Kunnankeskus

Teksti: Nils-Henrik Nykänen.  Käännös: Ulla Andersson.
Lähde: Kemiönsaaren kunnan arkisto.
Valokuva vasemmalla: tuntematon valokuvaaja. Kaksi muuta valokuvaa: Ingmar Hagman.

Vasemmalla oleva valokuva on Engelsbyn Nedergård 1890-luvulla. Nedergård oli luutnantti
G. Silfverswanin omistama rälssitila. Hän möi tilan vuonna 1871 Otto ja Wendla Ekmanille.
Otto oli syntynyt vuonna 1836 Kuhmoisissa ja Wendla vuonna 1837 Perniössä.

Heillä oli maanviljelyksen ja karjan ohella myös nahkimo ja he valmistivat meijerituotteita.
Otto mainitaan joskus nahkurina ja kauppiaana. Mutta Otto kuoli jo 1876. Wendla ruorissa,
renkien ja kolmen lapsen avustamana hän hoiti tilaa 27 vuotta.

Hän möi tilan lasten suostumuksella vuonna 1903 kauppias Gustav Daniel Hagmanille. Wendla piti itsellään lehmän ja sian sekä uuden asuinrakennuksen joen varrella. Tänä päivänä palsta on osa Kone Wuorion aluetta.

Hagman oli talonpoikana kaksi vuotta. Hän möi Nedergårdin Kemiön kunnalle vuonna 1905. Kunta korjasi päärakennuksen lääkärinvastaanotoksi ja kunnanlääkärin asunnoksi.

Keskimmäinen valokuva. Kunta osti vuonna 1922 naapurikiinteistöt Uppgård ja Klockars
Hilma Schalienilta, joka oli nimismies Ernst Schalienin leski. Kaikki kunnan kiinteistöt Engelsbyssä yhdistettiin vuonna 1926 Vårdbackan tilaksi. Vanha lääkärinvastaanotto/asuinrakennus purettiin vuonna 1952 antaakseen tilaa uudelle Kunnankeskukselle,

Oikealla olevassa kuvassa on uusi Kunnankeskus johon kunnan toiminnot muuttivat vuonna 1953.

Julkaistu Ilmoituslehdessä.