Dahlby by

Text Kai Ekbom 

Foto Maaseudun Lentokuvaus                                        Foto 2014, fotograf Peter Eriksson

Dahlby by, som är den första byn då man kommer till Kimitoön från Bjärnå-hållet, har förändrats radikalt de senaste årtionden, i synnerhet vad gäller naturen. För ca 40 år sedan beslöts att en ny kanal med landsväg och bro över kanalen skall byggas.

Den s.k ”Puksus” backen med många byggnader grävdes bort. Folk måste flytta bort från detta område. Samtidigt slutade sågen sin verksamhet, folk måste flytta efter nytt arbete. Skolan lades ned, tre butiker, post och bank nedlades. ”Nya” vägen och kanalen förändrade den förut så natursköna utseendet till oigenkännelig. Till det vackrare eller fular, det är var och ens smaksak.

Publicerad i Annonsbladet 25.6.2015

Dahlbyn kylä

Käännös Kai Ekbom

Dahlbyn kylä, joka on ensimmäinen kylä tultaessa Perniöstä päin Kemiönsaarelle, on maisemallisesti muuttunut radikaalisti viime vuosikymmeninä. Noin 40 vuotta sitten päätettiin rakentaa uusi kanava, tie ja silta keskelle kylää.

Ns. ”Puksun” ahde monine rakennuksineen kaivettiin pois. Ihmiset tältä alueelta joutuivat muuttamaan pois. Saha lopetti toimintansa samaan aikaan ja ihmiset joutuivat muuttamaan pois töitä etsimään. Koulu lakkautettiin, kolme kauppaa, posti ja pankki lopetettiin. ”Uusi” tie ja kanava muutti kylän maisemaa tunnistamattomaksi vanhaan verrattuna. Kauniimmaksi tai rumemmaksi, se on jokaisen makuasia.

Julkaistu Ilmoituslehdessä 25.6.2015