Skyddskårsverksamhet

Text Nils-Henrik Nykänen

Foto 1930: fotograf Elis Carlsson
Foto 2014: fotograf Peter Eriksson

 

I och med att Finland blev självständigt bildades över hela landet skyddskårer och Lotta Svärd organisationer.

 

I Kimito grudnades Kimito skyddskår den 7.4 1918 med Fjalar Bergroth som lokal kårchef och löjtnant Knut Dammert som kretschef. Kåren anskaffade ett 4,5 ha stort markområde i kyrkobyn. Där anlades en idrottsplan samt skjutbanor och ett litet kårhus som kallades Paviljongen.

Man övade flitigt i skytte, friidrott, skidning m.m. Även en musikkår inledde sin verksamhet under ledning av Elis Carlsson och Axel Österberg.

På bilden från 1930 syns uppe till vänster måltavlor samt stommen av den s.k kasematten.

Det nya skyddskårshuset färdigställdes 1941. Då freden kom hösten 1944 krävde segermakten att skyddskårerna och Lotta Svärd organisationerna skulle upplösas. I Kimito övertogs skyddskårshuset och paviljongen samt markområdet av Kimito kommun. Allt övrigt förstördes.

På den nya bilden, i den bortre skogskanten ser man rester av kasematter, samt många nya hus. I förgrunden har byggnadsarbetena för det nya daghemmet påbörjats. 

Fotot är taget med hjälp av en s.k drönare.

Ej publicerad i Annonsbladet.