Kimito församlingshem invid prostgården

Text:
Foto: . Foto 2015: Peter Eriksson

I Kimito församling, numera Kimitoöns församling har det funnits församlingshem under mycket lång tid. Det i folkmun kallade Bönehuset uppfördes ursprungligen av prosten Karl August Mellberg 1899. Prosten Mellberg donerade bönehuset till församlingen efter uppförandet. Kök och serveringsrum tillbyggdes 1930 och då var det Kyrkans Ungdom som stod för kostnaderna. Planering av ombyggnad av bönehuset till församlingshem inleddes redan i mitten av 1930-talet. Bönehuset ombyggdes till församlingshem 1948. Planering av församlingshemmets renovering utfördes 1970 och renoveringen slutfördes 1971. Församlingshemmet återöppnades för användning 19 december 1971.

Publicerad i Annonsbladet 22.1.2015

Kemiön seurakuntakoti pappilan kupeella

Kemiön seurakunnassa, nykyisessä Kemiönsaaren seurakunnassa, on hyvin pitkään ollut seurakuntakoti. Kansan Bönehusetiksi (Rukoushuone) kutsuma talo rakennettiin alun perin rovasti Karl August Mellbergin aikana vuonna 1899. Mellberg lahjoitti rukoushuoneen seurakunnalle. Taloon lisättiin keittiö ja tarjoilu huone vuonna 1930. Kyrkans Ungdom kustansi lisärakennuksen. Rukoushuoneen muuttamista seurakuntakodiksi alettiin suunnitella jo 1930-luvun keskivaiheilla. Rukoushuone muutettiin seurakuntakodiksi vuonna 1948. Vuonna 1970 seurakuntakodin kunnostamista suunniteltiin ja kunnostaminen vietiin loppuun 1971. Seurakuntakoti avattiin jälleen käyttöönsä joulukuun 19. päivänä 1971.

Julkaistu Ilmoituslehdessä 22.1.2015